TT hỗ trợ KT & ĐT CNF

TT hỗ trợ KT & ĐT CNF

02-09th.Khong.Gian.Cong.Dong
                               
Tên dự án:Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật & đào tạo CNFP
Hạng mục: Thiết kế, thi công, cải tạo
Quy mô: 400m2
Địa điểm: Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổ chức ĐH Pháp ngữ AUF
Năm thực hiện:2014