Nội thất nhà riêng Long Biên

Nội thất nhà riêng Long Biên

7
                               
Tên dự án:Nội thất nhà riêng Long Biên
Hạng mục: Thiết kế, thi công, cải tạo
Quy mô: 250m2
Địa điểm: P.Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư:
Năm thực hiện:2014