Cải tạo nhà riêng Phố Huế

Cải tạo nhà riêng Phố Huế

09-29th.18.Pho
      Tên dự án:     Cải tạo nhà riêng Phố Huế   Hạng mục: Thiết kế ngoại thất, nội thất Quy mô: 60m2 Địa điểm: Số 10, phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội     Chủ đầu tư:           Năm thực hiện:     2014